Ania
Uwielbiam efekty holo na paznokciach, a na dodatek jakoś wcześniej nie miałam ani jednego Q (tylko inne CA), więc gdy zobaczyłam rozbudowaną szafę (no, 3 półki, ale wcześniej był mały, kilkulakierowy stojaczek) w Galerii Krakowskiej, a tam całą masę Q, to oczywiście zaczęłam "poszukiwania". W oczy wpadł mi nr 118 (na butelce nie było nazwy :() - jakby szary, jakby fiolet. W dłoni mignęły mi drobiny holo i w tym momencie MUSIAŁ być mój ;)

I love the holo effect on the nails, and - in addition - somehow I hadn't even a single Q by Colour Alike (only other CA laquers). So, when I saw an extensive wardrobe, (well, 3 shelves in fact, but before there was little holder only) in the Cracow Gallery, with a whole bunch of Q, then of course I began to "search". Came to me No. 118 (a name wasn't on the bottle :() - some gray, some purple. I caught a glimpse in the hands of holo particles and at this point it needed to be mine;)


Nałożyłam go wczoraj wieczorem - efekt widoczny na zdjęciach :) Nie jest to mocne holo, jak w CHG (jak choćby ten http://polishnailholic.blogspot.com/2010/12/niedajacywzrokuoderwac-kaleidoscope-him.html :)), ale całkiem przyjemne. Na dodatek lakier w cieniu też wygląda bardzo ładnie (co nie zawsze się zdarza).

I put it last night - the effect is seen in the pictures:) This is not a strong holo as ChG (like this http://polishnailholic.blogspot.com/2010/12/niedajacywzrokuoderwac-kaleidoscope-him.html:)), but quite pleasant. In addition, the paint in the shade also looks very nice (which is not always the case).


Baza to szarość, ale z silnym fioletowym połyskiem (przypomina mi ten z Weekendowego Szału CA). Niemniej całość jest interesująca, a równocześnie spokojna (może być bezproblemowo noszona w wielu biurach). Z tego samego względu nazwa (Diskorelaks) nie za bardzo mi tu pasuje, ale cóż ;)
Holo jest widoczne nawet w zwykłym sztucznym świetle, także nie musi być silnego słońca, by podziwiać ten efekt :)

The base is gray, but with a strong purple shades (this reminds me of the Crazy Weekend by CA). However, the whole is very interesting, while calm (can be easily worn in many offices). For the same reason the name (Diskorelaks) I do not really fit;)

Holo is visible even in ordinary artificial light, also does not have to be strong sun to admire the effect:)

1 Response
  1. Ania Says:

    Też mam ten lakier :-)
    Chociaż jak dla mnie jego holo jest dość słabe...


Prześlij komentarz